Nhằm hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản một cách nhanh chóng để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng (gọi tắt là Hệ thống eGov), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã bổ sung tính năng đăng ký tài khoản công dân điện tử bằng tin nhắn SMS, bên cạnh tính năng đăng ký tài khoản bằng thư điện tử trước đây.

Đăng ký tài khoản công dân điện tử để sử dụng dịch vụ công từ Chính quyền điện tử

Dưới đây là chi tiết cách thức đăng ký tài khoản công dân điện tử bằng tin nhắn SMS.

Các bước đăng ký tài khoản công dân điện tử bằng tin nhắn

1. Công dân nhắn tin tới Tổng đài Thông tin dịch vụ công (8188) theo cú pháp:
TK,Ho va Ten,CMND,ngaysinh hoặc TK;Ho va Ten;CMND;ngaysinh
Trong đó, họ và tên được viết không dấu, ngày sinh có định dạng nn.tt.nnnn hoặc nn/tt/nnnn; các dấu chấm phẩy (;), dấu phẩy (,) có thể lựa chọn sử dụng và có thể có khoảng trắng ( ).

2. Sau khi đăng ký thành công, Hệ thống sẽ tự động nhắn tin phản hồi tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống với nội dung tin nhắn:
“TK: {0}, MK: {1} la tai khoan su dung HT Chinh quyen đien tu. De nghi anh chi doi mat khau trong vong 03 ngay de bao mat. Cam on!”
(Trong đó: 0 là tên đăng nhập và 1 là mật khẩu).

Trường hợp sau 3 ngày, công dân không đổi mật khẩu, hệ thống sẽ xóa mật khẩu đã truy cập (mật khẩu cấp lần đầu) và tạo tiếp mật khẩu mới, đồng thời nhắn tin nhắc nhở.

Trong trường hợp tin nhắn sai cú pháp, Hệ thống sẽ tự động nhắn tin phản hồi với nội dung tin nhắn: “Loi. Tin nhan sai cu phap. Cu phap dung la: TK,Ho va ten,soCMND,nn.tt.nnnn (ngay thang nam sinh)”.

Và khi trường hợp tài khoản đã được đăng ký, Hệ thống sẽ tự động nhắn tin phản hồi với nội dung tin nhắn: “So CMND da duoc su dung de dang ky tai khoan tren he thong Chinh quyen dien tu”.

3. Công dân đăng nhập và bổ sung các công tin cá nhân còn thiếu (nếu có), sau đó có thể sử dụng tài khoản vừa được cấp để đăng ký các dịch vụ công trực tuyến.

Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng thông báo nội dung nêu trên đến các Sở, ban, ngành; UBND các Quận, huyện; Phường, xã Quý Cơ quan biết, tổ chức dùng thử nghiệm; đặc biệt truyền thông, quảng bá, giới thiệu rộng rãi cho người dân và áp dụng chính thức đăng ký công dân điện tử qua tin nhắn SMS trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đầu mối hỗ trợ, cung cấp thông tin của Sở là anh Phạm Hoàng Phúc, chuyên viên phòng CNTT theo số điện thoại 0236 3840 125, IP phone 6207 hoặc thư điện tử “phucph1@danang.gov.vn”.

Lưu ý:
– Mỗi số điện thoại, mỗi số chứng minh nhân dân chỉ được sử dụng để đăng ký 1 tài khoản công dân điện tử duy nhất.
– Phí dịch vụ cho mỗi tin nhắn là 1.500 đồng (theo đơn giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà mạng thu phục vụ chuyển tải tin nhắn SMS. Số tiền 1.500đ này sẽ trừ trực tiếp vào số tiển có trong tài khoản của người nhắn tin trên thuê bao di động).

(Theo ICTDaNang)

LETONLINE tổng hợp