Trong giới hạn bài viết này, LET ONLINE xin chia sẻ các KHUYẾN NGHỊ CỦA FACEBOOK VỀ KÍCH THƯỚC ẢNH POST TRÊN FANPAGE, cũng như một số mẹo để bạn kết hợp nhiều hình ảnh tạo nên thông điệp truyền thông Facebook “đẹp”. Tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực tế, đây là lỗi của rất nhiều người. 

Dưới đây là một ví dụ về bộ hình ảnh quảng cáo kính thời trang. Với lỗi không nắm bắt kích thước CHUẨN của Facebook, dẫn đến hình ảnh bị hụt, không thể hiện hết trên Newsfeed. Nên nhớ rằng, chỉ khi thấy “ấn tượng” về bạn ngay trên NewsFeed, thì khách hàng mới “click” chuột xem tiếp

Dưới đây là quy định kích thước cho 10 cách post ảnh đẹp & chuẩn trên Facebook 

1. BÀI VIẾT TỪ 4 ẢNH TRỞ LÊN (ẢNH ĐẦU BỐ CỤC NGANG)

2. BÀI VIẾT TỪ 4 ẢNH TRỞ LÊN (ẢNH ĐẦU BỐ CỤC DỌC)

3. BÀI VIẾT 4 ẢNH (CÁC ẢNH KÍCH THƯỚC GIỐNG NHAU)

4) BÀI VIẾT 3 ẢNH (TRONG ĐÓ, ẢNH ĐẦU TIÊN BỐ CỤC DỌC)

5) BÀI VIẾT 3 ẢNH (TRONG ĐÓ, ẢNH ĐẦU TIÊN BỐ CỤC NGANG)

6) BÀI VIẾT 2 ẢNH (BỐ CỤC DỌC)

7) BÀI VIẾT 2 ẢNH (BỐ CỤC NGANG)

8) BÀI VIẾT 3 ẢNH

9) BÀI VIẾT 2 ẢNH

10. BÀI VIẾT 1 ẢNH

Các bài viết tiếp theo liên quan yếu tố hình ảnh trong thành công tiếp thị, truyền thông trên Facebook, LET ONLINE sẽ cập nhật trong các bài viết tiếp theo. Mời bạn theo dõi chúng tôi trên Facebook để cập nhật kịp thời https://www.facebook.com/letonline.edu.vn/.

LET ONLINE