Let Online – Let Online đào tạo Marketing online tại Đà Nẵng, TT Huế và tỉnh Quảng Bình

Let Online đào tạo Marketing online tại Đà Nẵng, TT Huế và tỉnh Quảng Bình

Tiếp tục chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, liên tục trong tháng 11/2018, Trung tâm Đào tạo Let Online vinh dự là đối tác đồng hành cùng Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại triển khai các chương trình đào tạo Marketing online tại Đà nẵng, Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Bình.

Điểm đặc biệt khi chuỗi chương trình trong tháng 11/2018 đều có sự tham gia của các doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề tiêu biểu, đặc thù của từng địa phương cho các lĩnh vực hoạt động như: du lịch, khách sạn lưu trú, logistic, vận tải, đặc sản địa phương, đá mỹ nghệ, giáo dục… Đây đa phần là những ngành nghề sẽ chịu sự tác động rất lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, những kiến thức, kỹ năng đúc kết từ chính những trải nghiệm thực tế của các chuyên gia tại Trung tâm Đào tạo Let Online thực sự rất hữu ích với các doanh nghiệp tham gia các khóa học của Chương trình.

Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại và Let Online đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của cơ quan, đơn vị trong việc truyền thông, kết nối doanh nghiệp đến với Chương trình, như: Phòng Thương mại (Sở Công thương TP Đà Nẵng); Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Vinsi Corp (Quảng Bình)… Sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị nêu trên cũng là yếu tố rất quan trọng đóng góp vào thành công của chuỗi chương trình trong tháng 11/2018 tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

Năm 2018 sắp khép lại, năm 2019 chuẩn bị mở ra, Let Online đang rất sẵn sang tiếp tục cho hành trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc cập nhật, nắm bắt và chuyển động cùng xu thế “thương mại điện tử hóa”, “số hóa”.. đang tác động rộng khắp, sâu sắc vào “đời sống” thị trường hiện nay.

Let Online

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.