Neo văn bản – Anchor Text

Anchor Text là văn bản khi di chuột có thể nhìn thấy một liên kết. Trong các trình duyệt hiện đại, Anchor Text thường là màu xanh và gạch dưới, chẳng hạn như liên kết đến trang chủ Let Online

Mẫu code

Tối ưu định dạng

Để làm SEO thân thiện thì anchor text (neo văn bản) nên ngắn gọn và có liên quan đến trang mục tiêu.

Anchor text là gì?

Anchor text hay còn gọi mỏ neo văn bản nghĩa là mọi người có thể nhìn thấy từ đó liên kết tới một trang đích bằng cách nhấp chuột vào phần văn bản đó, hiểu theo cách khác nghĩa là phần văn bản nào nhấp vào mà tới một trang đích nào đó thì đấy chính là Anchor Text.

Ví dụ: Trong cụm từ “Let Online” là một nguồn tin tức, “Let Online” là anchor text (neo văn bản) liên kết tới http://letonline.com thì code sẽ như thế này

Nhưng tôi thực sự thích cụm từ “đào tạo SEO” sẽ liên kết với http://letonline.com/dao-tao-seo/ thì code sẽ như thế này.

Công cụ tìm kiếm sử dụng anchor text để giúp xác định đối tượng của các tài liệu được liên kết đến. Trong ví dụ trên, khi sử dụng anchor text “Let Online” thì trên http://letonline.com/ người dùng sẽ tìm kiếm được nội dung hoặc thông tin tới “letonline” và khi nhấp chuột tới http://letonline.com/dao-tao-seo/ thì người dùng cần nội dung liên quan đến đúng như anchor text gợi ý đấy là “đào tạo SEO”. Anchor text quan trọng tới mức mà website vẫn nằm trong TOP 10 mặc dù từ khóa đó không hề tồn tại trên. Nghe thì thật khó tin, hãy lấy ví dụ với anchor text “click here” của Adobe Reader. Trường hợp trên được cho là Google Bombing

                                       Anchor text vô cùng quan trọng trong SEO

Áp dụng tốt nhất trong SEO

Là công cụ tìm kiếm đã trưởng thành, họ đã bắt đầu xác định nhiều số liệu để xác định thứ hạng . Một số liệu mà đứng ra giữa các phần còn là liên kết thích hợp. Liên quan liên kết được xác định trong cả nội dung của trang nguồn và nội dung của các văn bản neo (anchor text). Đó là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi mọi người liên kết các nội dung khác trên trang web.

Điều này rất dễ hiểu với một ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng giả sử mình viết một blog về “làm đẹp”. Và bạn đang tìm hiểu thêm về “làm đẹp”, mình đánh dấu lại một phần đọc trực tuyến ngày xưa những gì người khác đã nói về “làm đẹp”. Bây giờ tưởng tượng rằng trong khi đọc về chủ đề yêu thích của bạn, bạn tìm thấy một bài viết về “thủ thuật làm đẹp mái tóc”. Bạn cảm thấy vui mừng, bạn quay trở lại trang web của bạn và về bài viết để bạn bè của bạn có thể đọc về nó.

Khi bạn viết các bài đăng blog và liên kết đến bài viết, bạn nhận được để lựa chọn các neo văn bản cho các liên kết trỏ vào bài viết. Bạn có thể chọn một cái gì đó giống như “bấm vào đây”, nhưng nhiều khả năng bạn sẽ chọn một cái gì đó có liên quan đến bài viết. Trong trường hợp này, bạn chọn “thủ thuật làm đẹp mái tóc” Một người nào khác liên kết đến bài viết đó có thể sử dụng liên kết là anchor text (neo văn bản) “các biện pháp làm đẹp tóc”.

Thông tin này là điều cần thiết để các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng nó để xác định những gì có liên quan tới các trang mục tiêu và do đó truy vấn nó. Những mô tả này là tương đối khách quan và được chia sẻ bởi những người thực sự. Số liệu này, kết hợp với việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, chia sẻ của các chỉ số liên quan liên kết trực tuyến.

Các chỉ số liên quan liên kết quan trọng khác là những nguồn liên kết và hệ thống phân cấp thông tin. Ví dụ, các công cụ tìm kiếm cũng có thể sử dụng thực tế là một người nào đó liên quan đến bài viết đánh dấu “làm đẹp tóc” từ một blog về “kỹ thuật nhuộm màu tóc” để bổ sung thuật toán của họ sự hiểu biết về sự liên quan của trang đã cho. Tương tự như vậy, các công cụ có thể sử dụng thực tế là bài viết gốc được nằm tại URL để xác định các vị trí cấp cao và phù hợp của nội dung.

Những điểm chính:

  • Nếu các liên kết trỏ đến một trang với các từ khóa trong văn bản neo của bạn, trang đó sẽ có khả năng được xếp hạng cao. Ví dụ thực tế ngày nay bao gồm các trang kết quả tìm kiếm tạo động cơ cho các truy vấn, “bấm vào đây “và “xem tiếp”. Nhiều người trong số các kết quả của Google cho các truy vấn xếp hạng chỉ vì neo văn bản (anchor text) của liên kết trong nước.
  • Mọi người có xu hướng liên kết với nội dung bằng cách sử dụng neo văn bản của tên miền hoặc tiêu đề của trang. Đây là một lợi thế để SEO bao gồm các từ khóa mà họ muốn xếp hạng trong hai yếu tố.

Tầm quan trọng của Anchor Text thứ nhất

Thí nghiệm Let Online đã chỉ ra rằng nếu hai liên kết được nhắm mục tiêu cùng một URL, chỉ có các anchor text (neo văn bản) được sử dụng trong liên kết đầu tiên được tính bởi Google.


Gần đây, một số quản trị trang web đã chạy thí nghiệm cho thấy cách để đếm nhiều cụm từ neo văn bản chứa trên cùng một trang và trỏ đến cùng một mục tiêu. Điều này được thực hiện bằng cách tạo ra neo trên trang mục tiêu và liên kết với những người neo bằng cách sử dụng hashags, chẳng hạn như cách SEOmoz liên kết với blog của bài:

Let Online tổng hợp